Holwierde


VEILIGHEID

Voor alle zaken m.b.t. de veiligheid in en rondom Holwierde kunt u de buurtagent aanspreken.
Dit is dhr. Hans Bolt van de Regiopolitie Delfzijl.
U kunt hem bereiken via tel. 0900 – 8844 (regiopolitie Groningen)
rjk4448