Holwierde


Mor ik kom toch nooit in t zwembad

Over zwembad gebeurde dit: ik was bestuurslid van Boerenlainbank. Hier mos n sporthal kommen. Is ter ook kommen. En n zwembad. Ze liggen achter mekoar. Subsiedie aanvroagen en een laining. Dij laining heb ik mit kloarmcakt als bestuurslid van de bank. Hallemoal nait mit gevoar of dit of dat. Hallemoal nait. Gemainte wol wel veur dij zwembad geld geven, mor din mos de bevolking van Holwier zoveul geld geven. A.W. Ritsemoa leefde ook nog. Jammer dat dij der nait meer is. Of ik kammeroad mit hom bleven was, wait ik nait. Dij timmerde haard bie de weg.
Veur dij sporthal haren ze zoveul gemaintegeld, zoveul subsiedie en dou mos Holwier opbrengen viefdoezend en viefhonderd gulden. De inwoners van Holwier. n Makkie. A.W, Willy Smit, Bont, Jan Pesman, ik en nog n stuk of drij meer. Wie mozzen elk n stuk van t dorp nemen. En elk mos n biedroage doun. Nou zel ik die vertellen, ik haar de grootste liest en ik haar ook de maiste senten biemekoar. Ik ging noar alle minsken van tachteg joar.
Pieke, de gezusters Riepmoa, Folkersmoa. Ol Haarke was der ook nog: “Och Blaiker, ik kom toch nooit in t zwembad.” Ik zee: “Din goan wie mit zien baident in t zwembad, mor ik mot ain tientje van joe hebben. En din kreeg ik dat tientje. Noar dij olle wichter tou en vrezelk lewaai moaken. “Mor wie kommen ja n00it.” “Nee, mor t gait veur t dorp.”
In twij doag haren wie hoast t dubbele bie mekoar hoald. Dus, A.W. was woordvoerder en dij gait doar noar t gemaintehoes: “Asjeblieft, hier binnen senten.” Ik haar op de bank senten reserveerd. t Is heur n doorn in t 00g west, want ze haren nooit docht dat wie dij senten bie mekoar kriegen konden.
De rest van ons geld is hier bleven. Ik bin de beheerder. Ale doagen nog.