Holwierde


Dienent of mienent?

t Haar Kloas, börgmeester in oorlogstied bie de groatsie van de moffen, al n hail zet nait zint dat Wilm zien olle citroën nog altied haar. Dat kwam deurdat dij hom bruken mos veur zien zoak. Mor eindelk haar Kloas t veur mekoar en kon hai auto vodderen. Hij stevende op Wilm oaf, wapperde mit papieren: “Kiek jong, konst nou beter aut0 mor aan mie ofstoan.” En zo ree Kloas in t vervolg in ‘zien’ woagen rond. Snachts ston e bie Rommetje zien oom in garage. En dij zat goud op slöt. Rommeltje en Kloas haren geregeld wat mit mekoar te stellen en Rommetje nou zag n mooie gelegenhaid om Kloas n beste hak te zetten.
Zowat n joar loater haar Rommel zien plannen oetbrud: hai tikte n roetje van garagedeur stukkend en kreeg hom open. Ze hebben auto te garage oetschoven. Doar het Rieks bie hulpen. Dij zegt: “Ie motten mie beloven dat ie nait eerder votgoan veur dat ik in hoes bin.” Hai ging zo achter bie Bosker laangs en din is Rieks thoes. Hai ston al in sniederij dou ze vot reden. Ze binnen mit n beste gang bie Kloas veur thoes langs reden en dou tot aan Klip tou vlogen. Doar hebben ze motor oet zet en mozzen ze weer schoeven tot Derk kwam mit n peerd en dij het woagen verder trokken. Want doar zat n batterij mit n zuiklicht. Doar mozzen ze prakties aan tou en dat kon noatuurlek nait mit motor aan. Ze haren lichten ook oet, ze konnen het zo wel zain. Bie Ebbens in schuur hebben ze n hail goul vlas op auto zet.
Aanderdoagsmörns zegt Oarend Oosterheert tegen Kloas: “Wat wastoe ja loat op pad gusteroavend, ik heb dien auto nog heurd.” “Dat kin nait.” Kloas gait noar garage, nait hallemoal rusteg. Mit dat e deur open dut zugt e dat auto vot is. As e weerom baaint komt Rommeltje der net aan op fiets. Dij was op weg noar t distributiekantoor. Net veur van Bergen zien hoes: “Mien god, kerel Kloas, wat hestoe ja wel weer?” “Wel verdikke, hal auto is vot!” “Hou auto? Dat kin ja nait dij stait ja bie Oom Riekent in garage.” “Hai is vot! ” ” Most nait roarder vertonen, kinst mie van alles wies moaken, mor dat nait.” “Goa doe mor hin te kieken.” “Potverdikke, hou is dat meugelk? Wel zol dat doan hebben, dij mostoe standrechtelk neerschaiten loaten, dat is het minste wastoe doun kinst.” Kloas har ains waiten motten!.
As e lopend over brug komt, komt e Wilm tegen: “Wilm, ze hebben mien auto stolen!” Wilm nemt zien pet oaf, kraapt zuk ains op kop, kwakjet hom wat proemtabak veur vouten: “Dién auto? Wel zienent mainst aigelk, diénent of miénent?”
Citroën het onder t vlas zeten tot aan t ind van oorlog tou. Dou von Rommeltje dat hai der best n mooi vervoer aan zol hebben en hai het hom weer te veurschien hoald. In Holwier gingen Kanadezen en Moffen nog flink tekeer dou Rommel zien eerste rit mouk:
“In Loppersum waren ze al n beetje vrij en op t Zaand. Ik was mit auto aan rit kerel, ik haar hom weer goanbaar moakt en ik joug doar van Schatsbörg noar t Zaand. Doar komt zo’n , gain pantserwoagen, mor wel allemoal iezer der omtou. Dij gript mie doar, t hail veurend der veur weg en dij plompen van boven mit dat haile dikke ding in t Zaandstermoar.”