Holwierde


DE DUIVELSFLINT

Toen de Stefanuskerk aan het einde van de 11e eeuw in Holwierde werd gebouwd, was er op de plaats waar nu de Krewerderweg en de Hoofdweg samenkomen, een heidense offerplaats. Daar lag een grote afgeplatte zwerfkei. De duivel werd knap nijdig toen hij van de bouw van het nieuwe godshuis hoorde. Hij vond dat de heidenen onder zijn invloed moesten blijven en was bang dat zijn gezag in gevaar zou komen. Hij stampvoette toen van kwaadheid op de platte steen, zo hevig dat daarin zijn voetafdruk voor eeuwig staat geponst. Het bewijs van duivel´s boosheid ligt nog steeds in de berm bij de kruising Hoofdweg/ Krewerderweg, de “duivelsflint’ genoemd.

P1000317
Bovenstaande is natuurlijk een anekdote maar de zwerfkei ligt er werkelijk.
Zwerfkeien werden in de middeleeuwen wel gebruikt om een bepaald gebied te markeren. Voor een dorp betekende dat, dat je na het passeren van de Steen (richting de kerk) in de Ban van het dorp was, dat is het rechtsgebied van het dorp. De kerk in Holwierde is de oudste dochter van de moederkerk Farmsum en stond als het ware boven die van Marsum, Krewerd en Jukwerd. Binnen de stenen was je op een bepaalde manier immuun. Je was in kerkelijk gebied, een speciaal beschermd gebied. Het is ook een apart rechtsterritoir.

Holwierde had 3 van dergelijke grensstenen, één aan de Damsterweg (= verdwenen), één aan de Nansumerweg bij het kerkhof die is verplaatst naar particulier terrein Nansumerweg nr. 32 en de ‘duivelsflint’ op de hoek Krewerderweg/ Hoofdweg. De stenen liggen hier dus al zo’n 1000 jaar.
Geschiedkundig is het erg jammer dat de steen bij het kerkhof in particuliere handen is gegeven.

duivelsflint