Holwierde


DONATEURS

Donateurs voorzien stichting dorpsbelangen van de geldelijke middelen om het doel van de stichting te bereiken.
De stichting kent geen andere financiële ondersteuning naast de gelden van de donateurs.

De donateursgelden worden jaarlijks door het bestuur en vrijwilligers opgehaald. Dorpsbelangen streeft er naar dit te doen in de maand mei en kondigt dit vooraf aan middels publicatie in de dorpskrant en op de eigen website.
Getracht wordt dan ook tegelijkertijd nieuwe inwoners te verwelkomen en hen te vragen donateur van stichting dorpsbelangen te worden.

Donateur kunt u al worden voor € 8,- per gezin of € 4,- voor eenpersoons huishoudens.

In juni 2012 is ruim 85 % van de huishoudens in Holwierde/ Nansum donateur van stichting dorpsbelangen, een toename van 13 % vergeleken met 2010.

Mocht u nog geen donateur zijn en dit graag willen worden, neem dan gerust contact op met onze penningmeester via website@holwierde.net of telefonisch 0596-682407.

Wilt u uw donatie overmaken: NL59RABO0313086184, graag met naam en adres.