Holwierde


DOELSTELLING

Stichting dorpsbelangen heeft als doel het in de breedst mogelijke zin behartigen van de dorpsbelangen en het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied van de stichting .
Dit werkgebied wordt gevormd door het gebied waar Groote Heekt, Bierummer Maar en Lege Heekt in elkaar overgaan en het nabije stroomgebied van deze maren.

Onze statuten kunt u zien door hier te klikken