Holwierde


Terugkijkend op 4 mei en afscheid van Dorien

Een aantal weken geleden hebben wij als inwoners en belangstellenden weer stil mogen staan bij de herdenking op 4 mei tijdens de bezinningsinloop en/of de plechtigheid bij de monumenten aan de Gedempte Haven.
Sinds 2010 zijn we het als organisaties anders gaan doen dan voorheen met een inloop vooraf en een stille tocht naar de monumenten.
Dit was mogelijk doordat de 4 mei commissie (oorspronkelijk ontstaan uit de Raad van Kerken) en Stichting Dorpsbelangen als een geheel zijn gaan samenwerken met oog voor het belang van de herdenking voor al onze inwoners.
Een laagdrempelige bezinningsinloop waarbij ook de inwoners die normaliter niet naar de kerk gaan, zich thuis zouden kunnen voelen en een stille tocht in verbondenheid naar onze monumenten.
Gezien de grote belangstelling voor het geheel in de afgelopen jaren, menen wij dat velen van u deze verbondenheid met ons voelen en willen delen.
Na afloop van de herdenking dit jaar sprak burgemeester Groot zijn bijzondere waardering uit voor deze belangstelling en deelname van u allemaal binnen een relatief kleine gemeenschap als de onze in vergelijking met een veel grotere kern als bv. Delfzijl.
Hier zijn we als organisatie best trots op maar … we doen het gelukkig niet alleen.
Ieder jaar weer mogen we een beroep doen op de scouts van Scouting Delfzijl en steeds opnieuw geven zij het beste aan de waardigheid van het geheel.
Steeds wordt een jongere bereid gevonden het 4 mei gedicht voor te dragen, zijn personen bereid iets tijdens de inloop te doen, staan de jongeren van het Jeugdhonk klaar om stoelen voor de muziek heen en weer te brengen en de afzetting te regelen en heeft onze OBS Hiliglo via het comité 4 en 5 mei de monumenten officieel geadopteerd.
Dit betekent dat de leerlingen uit de hoogste groepen de monumenten jaarlijks schoonmaken, zorgen voor de anjers en andere zaken, de Canadese krans leggen en meehelpen bij de inloop, waaronder dit jaar een aantal zeer ontroerende zelfgeschreven gedichten. Alle groepen werken op school in de weken vooraf ook aan het thema dat zichtbaar wordt in de werken tijdens de inloop.
Een bedankje voor dit alles is tijdens de herdenking zelf niet zo gepast, maar in dit stukje willen wij als organisatie toch wel graag een dikke duim omhoog steken voor al jullie en uw inzet. Heel erg bedankt!

Dorien Pardijs heeft in het voorjaar aangegeven te willen stoppen met haar werk binnen de organisatie. Heel veel jaren (meer dan 10) heeft zij mee zorg gedragen voor het geheel. Met verrassende ideeën, de bloemschikking en de uitvoerende taken was zij een onmisbaar deel van het geheel. Maar vroeg of laat komt er een moment van uitstappen en dat moet ook kunnen.
Vanaf deze plaats Dorien dan ook nogmaals onze hartelijke dank voor alles wat jij binnen de 4 mei commissie deze jaren hebt gedaan! TOP!

Een aantal van u was het opgevallen dat om 20.00 uur de kerkklok niet heeft geslagen. Dit is al een aantal jaren zo en graag willen wij u uitleggen wat de reden hiervan is.
Sinds 2010 wordt voorafgaand aan de 2 min. stilte door een trompettist het Signaal Taptoe geblazen.
De tijd hiervoor behoort zo te vallen dat de stilte hier naadloos op aansluit. Dit is echter alleen maar zo precies mogelijk te doen als de stilte exact om 20.00 uur begint en hiervoor houden we de Greenwich Mean Time aan. De torenklok is echter niet zo goed te regelen en het kwam dus voor dat de slagen vielen vóór of tijdens het Signaal Taptoe of zelfs na de stilte. Daarom hebben wij ervoor gekozen de klok niet te laten slaan.
Mocht u dit toch een bezwaar vinden dan zouden wij het op prijs stellen dat u dit kenbaar maakt. Dit kunt u doen bij Cees Kampinga, Roelf Folkersma of Jacqueline de Jonge.
We kunnen dan kijken wat we met elkaar belangrijk vinden en/of een andere oplossing bedenken.

“Vrijheid geef je door” is het doorlopende thema van het nationaal comité 4 en 5 mei.
We hopen dat dit thema ook binnen onze gemeenschap het hele jaar door zichtbaar mag zijn.

Met vriendelijke groet,
4 mei commissie/ stichting dorpsbelangen