Holwierde


DECEMBER 2010

Betonblokken rondom skatebaan
Stichting Speeltuin “Ons Plekje” heeft op 6 dec. betonblokken laten plaatsen rondom de skatebaan. Dit om te voorkomen dat speelattributen tegen geparkeerde auto’s komen, dat auto’s niet meer op de skatebaan kunnen parkeren en als zitplek voor de toeschouwers. De blokken zijn deels uit eigen middelen van de stichting en deels uit het dorpsbudget gefinancierd.

Sint Nicolaas bezoekt peuterspeelzaal “De Baudeus”
Op 1 dec. bracht Sint Nicolaas met 2 van zijn Pieten een bezoek aan de peuterspeelzaal. De kinderen vonden het best wel spannend maar gelukkig was het ijs zo gebroken. De kinderen hebben voor de sint en zijn pieten gezongen en gedanst. De pieten hadden er ook zin in en zelfs sinterklaas ging met de kinderen dansen. Alle kinderen hebben bij de sint een cadeautje gekregen en die wilden konden natuurlijk ook een liedje zingen. Na ongeveer 1,5 uur zijn de ouders ook nog even binnen geweest om het sfeertje te proeven wat heel erg gezellig was. Er was natuurlijk ook weer de nodige hilariteit met de pieten, want die hadden het op de ouders voorzien want zij moesten allemaal een liedje zingen. Het was al met al een hele leuke ochtend en we hebben sint en zijn gevolg weer uitgezwaaid met de belofte dat zij het volgend jaar weer langs zouden komen. Foto’s

NOVEMBER 2010

Sint Nicolaas bezoekt Holwierde
Op 27 november kwam Sint Nicolaas met 5 van zijn Pieten naar Holwierde. Na een rondrit door het dorp en muzikaal begeleid door het Delfzijls Harmonie Orkest, werd de Goedheiligman bij het dorpshuis begroet door juf Ineke Vries. Van 14- 16.30 uur mochten de kinderen hierna in het dorpshuis Sint Nicolaas begroeten en een cadeautje in ontvangst nemen. Tijdens de rondrit werd even gestopt op de Rippert waar Sint Nicolaas aan juf Marja Hommes een bloemetje overhandigde als dank voor de vele jaren dat zij de Sint in Holwierde heeft verwelkomt.

Nieuwe uniformen voor dragers
Dragers van de stichting Gezamenlijke Begrafenis- en Begraafplaatsverenigingen (dorpen voormalige gemeente Bierum) hebben een nieuw uniform gekregen. De oude waren nodig aan vervanging toe en middels sponsoring is het gelukt om nieuwe uniformen aan te schaffen.

Lampionnentocht begint in het dorpshuis
Ondanks regen en stormachtige wind kwamen op 11 november zo’n 60 kinderen naar het dorpshuis om hier hun lampionnenoptocht te beginnen. O.l.v. meester Vleems werden een aantal Sint Maartenliedjes gezongen en bij de uitgang kregen de kinderen van dorpsbelangen een presentje mee.

Sportclub Holwierde 40 jaar
Op zaterdag 6 nov. vierde Sportclub Holwierde haar 40-jarig jubileum met een feestelijke uitvoering. Hulde aan de leidsters Diana, Irene en Ylse, het bestuur  en de leden van SCH voor een zeer goed in elkaar gezet programma en het feestelijke tintje hier om heen.

OKTOBER 2010

Hallowierde 2010; een foto-impressie gemaakt door René Battjes.

Gemeente Delfzijl honoreert verzoek Stichting Dorpsbelangen inzake herinrichting Monumenten
Na de afwijzing van ons plan door het Oranjefonds heeft Stichting Dorpsbelangen het college van B & W aangeschreven met het verzoek tot herbestrating en aanleg van rozenperken bij de monumenten. In dit verzoek is gevraagd om verwijdering van de schelpen en de plantenbak en de aanlevering van alle materialen (betonnen waalklinkertjes en rozen) en benodigde gereedschappen voor de bestrating. Als tegenprestaties heeft dorpsbelangen aangeboden de werkzaamheden in eigen beheer te willen uitvoeren en in de toekomst zorg te willen dragen voor het onderhoud hiervan.
Op 22 oktober heeft de gemeente laten weten het door ons voorgestelde verzoek bij hoge uitzondering te willen honoreren. In haar schrijven geeft de gemeente tevens aan het met ons eens te zijn dat in dit specifieke geval overleg vooraf met de inwoners, c.q. stichting dorpsbelangen beter was geweest.
Met dit positieve besluit is stichting dorpsbelangen zeer ingenomen.
Zo gauw de weersomstandigheden het toelaten, zullen vrijwilligers in het voorjaar van 2011 de werkzaamheden uitvoeren zodat alles er begin mei weer spic en span bij ligt.

72% (324 van de circa 450) van onze huishoudens is donateur van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”
Dit blijkt uit het verslag van de penningmeester over de actie die in mei 2010 is gehouden en waarbij ook veel nieuwe donateurs zijn geworven. Een heel mooi resultaat met dank aan de vrijwilligers die huis aan huis gelopen hebben, en u die als donateur ons werk een warm hart toedraagt.

De Nederlandse  springruiters waaronder Jur Vrieling, zijn 15e geworden op de wereldkampioenschappen in Kentucky.

Garagebrand op De Rippert
Op donderdagavond 14 oktober werd de fam. de Vries aan de Rippert opgeschrikt door brand in hun garage. Binnen korte tijd grepen de vlammen op zich heen en was de hele straat gevuld met rook. De blusgroep van brandweer Bierum wist het vuur te doven en was nog enige tijd bezig met de nacontrole.Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Jur Vrieling goes for World Champion
In de komende dagen strijdt de Nederlandse equipe met daarin Jur Vrieling, om de wereldtitel in Kentucky/ Amerika. Voor Holwierde is Jur, naast Jan Pesman in de jaren ’50 van de vorige eeuw, de 2e inwoner die meedoet aan een sportevenement op wereldniveau.Wij wensen hem en de hele equipe heel veel succes.

SEPTEMBER 2010

De dakruiter van de Stefanuskerk heeft een grondige schilderbeurt gehad.
Voor foto’s van René Battjes en André Telkamp op hoogte van dakruiter en uitzicht klik hier

Plan herbestraten en beplanten bij monumenten afgewezen.
Helaas heeft Stichting Dorpsbelangen op 9 sept. een afwijzing ontvangen van het Oranjefonds om het plan tot herbestrating en beplanting bij de monumenten financieel te ondersteunen in het kader van Burendag op 25 september a.s.
Een speciaal ingestelde beoordelingscommissie heeft ons plan terdege bestudeerd en heeft na wikken en wegen toch uiteindelijk besloten dat de aanvraag niet past binnen de richtlijnen waarbij ontmoeting centraal staat.
De commissie geeft aan dat het een zeer goed initiatief is met een breed draagvlak maar dat ons plan voortvloeit uit een gemeentelijke aanpassing en dat daar dan ook de oplossing gevonden moet worden. Wanneer wij b.v. een bankje of picknicktafel hadden aangevraagd bij het Oranjefonds om bij de monumenten te plaatsten en de gemeente had hieraan vooraf haar goedkeuring gegeven, dat was dat plan wel gehonoreerd geweest.
Jammer maar helaas en……. in elk geval geprobeerd.

Het bestuur van stichting dorpsbelangen is uitgebreid met maar liefst 3 leden te weten : Jaap Ruzius, Marten Jan Bos en Peter Hoogeveen. Het zittende bestuur is erg blij met deze versterking.

AUGUSTUS 2010

Herinrichtingsplan Monumenten Gedempte Haven

In het afgelopen voorjaar heeft wijkbeheer de klinkerbestrating weggehaald bij de monumenten en hiervoor in de plaats een schelpenpad aangelegd. Al eerder zijn de rozenperken verwijderd en is hier enkel gras voor teruggekomen.
Navraag door dorpsbelangen naar het waarom van deze handelingen leverde in hoofdzaak de reden op dat de gemeente moet bezuinigen op het groenonderhoud en dat een schelpenpad onderhoudsvriendelijker is. We hebben als dorp te accepteren wat er nu ligt want andere mogelijkheden zijn er niet voor de gemeente.
Dorpsbelangen heeft de gemeente gemeld het te betreuren dat er geen overleg met het dorp, c.q. dorpsbelangen is geweest alvorens tot deze werkzaamheden over te gaan. Temeer daar de monumenten en hun omgeving nog steeds voor veel inwoners een belangrijke plek zijn die er bovendien netjes moet uitzien.
Verschillende inwoners hebben dorpsbelangen direct na het gebeuren laten weten het schelpenpad en haar kleur niet mooi te vinden. De witte schelpen steken nogal af tegen de rood- bruine monumenten.
Op dit moment zijn we een aantal maanden verder en de bloemenrij voor de monumenten staat er netjes bij. Een bloembak die de gemeente nog over had ‘siert’ momenteel het geheel. Het schelpenpad is naar onze mening echter zeker niet onderhoudsvriendelijker geworden gezien de graspollen die er nu groeien en het feit dat Marten Jan Bos en Marjan Bouma al 2x zelf hebben gewied.

P1010676
Wat nu te doen?
Vorige week viel bij dorpsbelangen weer een folder op de mat waarin het Oranjefonds iedereen uitnodigt om mee te doen aan Nationale Burendag op 25 september. Naast particulieren mogen nu voor het eerst ook organisaties een plan insturen waarmee ze met een maximaal budget van €500,-  hun initiatief kunnen uitvoeren. Natuurlijk moet het plan dan wel eerst worden gehonoreerd.
De radertjes gingen snel draaien en na de toezegging van wijkbeheer dat we zelf weer een nieuw klinkerpad en evt. een bloemperk mogen aanleggen maar dat we dit dan in de toekomst zelf moeten onderhouden, ging dorpsbelangen op zoek naar mogelijkheden om dit uit te voeren.
Stand van zaken momenteel:
Emile Wiersum is als hovenier bereid gevonden te kijken naar een passende klinker en de mogelijkheden voor een onderhoudsvriendelijk plantenperk te onderzoeken. Afhankelijk van de totale kosten gaan we in elk geval proberen een nieuw klinkerpad te leggen. Een perk met b.v. rozen of iets anders kan altijd later nog als dit niet meer binnen het budget past.
Fré Swijghuizen, Marten Jan Bos, Theo Kamphuis, Lammert Folkersma en Henk Stoppels willen de klinkers gaan leggen.
Als we weten hoeveel alles moet gaan kosten, gaat de aanvraag begin volgende week de deur uit en dan is het wachten op instemming met ons plan van het Oranjefonds.

Wij als dorpsbelangen gaan er voor en hopelijk kunt u zich vinden in ons initiatief.

Sander Mulder organiseert show van opgepimpte auto’s
Om de zieke patiëntjes van de kinderoncologie in het UMCG een beetje op te fleuren heeft Sander Mulder een show van opgepimpte auto’s bedacht in en rondom de kinderoncologie op 1 september a.s.
Nadat zijn broertje Wouter hier in 2004 aan leukemie is overleden, heeft Sander samen met zijn ouders nog steeds contacten met deze afdeling en zijn initiatief krijgt dan ook alle medewerking van het ziekenhuis.
In elk geval zo’n 10 opgeshowde auto’s zullen deze dag te zien zijn en de patiëntjes mogen er ook in zitten.
Een hartstikke goed idee Sander!

P5230251

Beachvolleybal
georganiseerd door Stichting Speeltuin ‘Ons Plekje’ op 21 augustus in de manege
7 teams hadden zich voor deze dag opgegeven maar helaas zegden 3 teams een paar dagen van te voren af zodat er uiteindelijk door 2 teams van de MotorToerClub, het team van de Hoofdweg en het team van manege “de Eemsrakkers” werd gestreden om de wisselbeker.
Ondanks het geringe aantal teams was het een hele leuke dag met flinke strijd tussen de teams op een zeer goed bespeelbare en egale zandlaag. De finale werd gespeeld tussen de Hoofdweg en MTC 2 waarbij de MTC met een glorieuze overwinning de wisselbeker uit handen van “lady’ speaker Klaas Winter mocht ontvangen.  Na afloop konden spelers en organisatie welverdiend uitrusten met een drankje en een goedverzorgde BBQ.
Foto’s van deze dag staan op de site van
www.eemsrakkers.nl

Kinderspeelweek 25 jaar
De 25e editie van de kinderspeelweek is alweer verleden tijd.
Opnieuw een week met veel plezier voor klein en groot met gelukkig veel droog weer.
Op vrijdagavond werd de week traditioneel  afgesloten met een optocht en het oplaten van ballonnen. Een kleurrijk gezicht in de lucht richting Denemarken.
De feestavond met live-muziek van de band “Stil” uit Delfzijl werd door zo’n 150 inwoners bezocht. Vanaf het begin zat de stemming er goed in en was het feest een geslaagde afsluiting van dit jubileumjaar.
Voor foto’s van de KSW en overig nieuws is er de eigen website van de Kinderspeelweek:
www.kinderspeelweekholwierde.

Kerk in de steigers
Sinds deze week (16 aug.) staat de  westzijde van de kerk in de steigers. De dakruiter heeft namelijk een likje verf nodig.

Op 16 augustus is de kinderspeelweek weer van start gegaan en dit al voor de 25e keer!

JULI 2010

Jeugdzomertour in Holwierde
Samen met het Huis voor de Sport organiseert de SW&D weer een zomertour voor de jeugd in de zomervakantie met verschillende activiteiten in de wijken en dorpen van de gemeente Delfzijl.
Ook in Holwierde komt de zomertour  op 5 en 10 augustus a.s. op het trapveldje aan Het Vliet.
Op 5 augustus is er een Piratenmiddag van 13.30 tot 15.30 uur voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. Dit is een spelletjesmiddag, waar deelnemers verkleed als piraat mogen verschijnen.
Op 10 augustus van 19.00 tot 21.00 uur komt volleybalvereniging Thalassa en is er een waterspektakel met buikschuifbaan. Deze avond is voor alle leeftijden.
Woensdag 25 augustus wordt de zomertour afgesloten met een groot UVX spektakel op het strand in Delfzijl vanaf 17.00 uur m.m.v. Dj Zacharias. UVX staat voor the Ultimate Volley Xperience.
Deelname aan de activiteiten is gratis en opgave is niet nodig.

Stichting De Teertun krijgt € 3750,- van het Oranjefonds voor het afbouwen van het jeugdhonk en aanleg van nutsvoorzieningen

Nieuw bruggetje trapveldje
Tussen het trapveldje en het Vliet is een nieuw bruggetje geplaatst door de gemeente.
Dit ter vervanging van het enig overgebleven oude bruggetje nadat het 2e bruggetje reeds in 2008 werd verwijderd.
Op vragen van dorpsbelangen hierover heeft de gemeente toen geantwoord dat er geen budget was voor vervanging en dat met 1 bruggetje kon worden volstaan dat t.z.t. zou worden vervangen. Dit is dus nu een feit.

Bruggetje parkje juli 2010

Stichting dorpsbelangen Holwierde steunt Meedhuizen
Voorafgaand aan de raadsvergadering op donderdag 8 juli heeft het dorp Meedhuizen met een publieke actie voor het gemeentehuis, geprotesteerd tegen de sloop van haar gymzaal en uitstel hiervan gevraagd om in overleg met de gemeente te kunnen kijken naar mogelijke andere oplossingen.
Stichting dorpsbelangen Holwierde heeft deze actie ondersteunt met haar aanwezigheid en het dragen van een spandoek en tevens de belangenverenigingen uit de andere dorpen opgeroepen hetzelfde te doen.

Op vragen over het achterstallig onderhoud van de gymzaal kreeg Meedhuizen in eerdere collegebezoeken te horen dat de gemeente nieuwbouw overweegt. Met één ambtelijk telefoontje werd een paar weken geleden het plan tot sloop meegedeeld.
Buiten het feit dat sloop van de gymzaal de leefbaarheid in Meedhuizen niet ten goede komt, meent dorpsbelangen Holwierde dat de gemeente hierover van te voren beter met Meedhuizen had moeten communiceren zodat samen naar eventuele alternatieven gezocht kon worden voordat een sloopvergunning werd aangevraagd.
Dit is dan ook wat dorpsbelangen Holwierde met haar ondersteuning aan Meedhuizen tijdens hun actie heeft willen uitdragen.

Meedhuizen

JUNI 2010

Stichting Dorpsbelangen zoekt incidenteel vrijwilligers.
Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren” heeft als doel het in de breedst mogelijke zin behartigen van de dorpsbelangen en het bevorderen van de leefbaarheid in haar werkgebied.
Inhoudelijk valt deze doelstelling grofweg in 2 taken uiteen n.l.:
– het organiseren van bestaande en evt. ontwikkelen van nieuwe activiteiten binnen het dorp
– het deelnemen aan dorpsoverstijgende taken en meedenken in lokale en regionale initiatieven
Sinds enige jaren bestaat het bestuur van dorpsbelangen uit 4 leden die alle taken zo goed als mogelijk op zich nemen.
Tot op heden is het helaas niet gelukt het bestuur met een aantal leden uit te breiden.
Naar de toekomst  ziet het huidige bestuur niet langer mogelijkheden om haar taken in alle opzichten naar behoren te vervullen. 
Wij doen daarom een dringend beroep op u als inwoners ons vanaf 1 september a.s. te willen ondersteunen in onze taken en vragen daarbij om:

– Vrijwilligers die het leuk vinden om individueel of in groepsverband 1 of meerder verschillende dorpsgebonden activiteiten te organiseren/ c.q. te ontwikkelen.
Hierbij kunt u denken aan de organisatie van de 4- mei herdenking, gezamenlijk begin van de lampionnentocht op 11 november en de organisatie van het Sint-Nicolaasfeest.
– Vrijwilligers die het belang inzien van de dorpsoverschrijdende activiteiten en individueel of als duo stichting dorpsbelangen bij 1 of meerdere verschillende gelegenheden willen vertegenwoordigen. Hierbij kunt u denken aan uitnodigingen vanuit de gemeente, uitnodigingen van de Vereniging Groninger Dorpen, Provincie, Stichting Landschapsbeheer en Platform Landschap en Erfgoed Fivel.
M.b.t. bovenstaande stellen wij met nadruk dat het niet nodig is als vrijwilliger plaats te nemen in het bestuur van stichting dorpsbelangen.
In uw ondersteunende taak wordt u door het bestuur gecoacht en vragen wij u indien nodig, verslag te doen aan het bestuur.
Wilt u op jaarbasis een aantal uren vrijmaken om ons te ondersteunen, neem dan voor 1 september a.s. contact op met het bestuur en geef aan waarnaar uw voorkeur uitgaat.
Uiteraard zijn wij bereid nadere informatie te geven of vragen te beantwoorden.
U kunt ons bereiken door te bellen of te mailen naar:
– Jacqueline de Jonge/ tel: 628331/ mail: jdejonge49@home.nl
– Adri Helmink/ tel: 682407/ mail: adri.helmink@holwierde.net
– Nico Nolden/ tel: 629843/ mail: info@visisgezond.nl
– Gerkje Dieters/ tel: 627327/ mail: gerkje.bosgraaf@home.nl
Wij kijken uit naar uw reactie.
Stichting dorpsbelangen “De Drie Maren” Holwierde

Zilver en 3x goud voor Richard de Jonge bij NK Turnen
Tijdens 2 kwartfinales in Zutphen en Waddinxveen en de ½ finale in Waspik heeft Richard de Jonge (18 jaar) uit Holwierde zich geplaatst voor het NK Turnen 1e,2e en 3edivisie op 5 en 6 juni j.l. in Emmen bij de Junioren II-6 3e divisie.
Tijdens de meerkampfinale op 6 toestellen op zaterdag 5 juni turnde Richard een matige vloer- en voltige oefening. Brug en rekstok daarentegen gingen prima en dankzij een mooie sprong mocht hij met een puntentotaal van 67.95 een zilveren medaille in ontvangst nemen. Slechts 0.25 punten minder dan het kampioensgoud en zoals hij het zelf uitdrukte: “2 kromme tenen meer”.
Voor de toestelfinales op zondag 6 juni had Richard zich reeds in Waspik gekwalificeerd door op 5 toestellen bij de eerste 6 finalisten te turnen.
Het resultaat in Emmen was goud op sprong (13.425 pnt), brug (11.90 pnt) en rekstok (11.25) en 2x keer een 4e plaats op voltige (10.10 pnt) en vloer (12.20 pnt).
Richard turnt sinds 1 jaar bij sportvereniging Kracht & Vriendschap in Groningen en was voorheen lid van Turnclub Ambition in Bierum.
Naast zijn studie Sportgezondheid probeert hij het volgende seizoen mee te doen aan het NK turnen bij de Senioren 4- 2e divisie.

K&V 06-06-2010 - kopie

MEI 2010

Bestellen DVD “65 jaar Vrijheid”
Tijdens de opening van de tentoonstelling, de scholierenbezoeken van o.a. O.B.S. Hiliglo en 4 en 5 mei hebt u misschien enige “vreemde’ heren zien rondlopen.
Dit waren de heren Steendam en Kerbof van de videoclub Delfzijl die van het geheel een ongetwijfeld prachtige DVD zullen samenstellen van circa 70 minuten.
Naar verwachting is deze DVD eind augustus/ begin september gereed en u kunt hem bij intekening voor 15 september en betaling van € 15,- vooraf, bestellen bij Gerkje Dieters, Hoofdweg 52a, Holwierde.

5 mei, “65 jaar Vrijheid”
Wat anders kunnen we over deze dag zeggen dan dat deze in alle opzichten zeer geslaagd was. Nauwlettend werd voorafgaand aan de feestelijkheden, het weerbericht in de gaten gehouden en zelfs dat heeft meegewerkt. Misschien niet zo warm maar in elk geval droog met toch nog zonneschijn.
De parade van de wagens van Keep them Rolling ’s morgens had wederom niet te klagen over belangstelling, zelfs van buiten onze grenzen. Ook de pipeband Clan MacBeth vond weer een aandachtig gehoor.En dan de optocht….
Maandenlang gedacht, gebouwd, geschilderd, roosjes gevouwen en kinderen (en volwassenen) in de kleren gestoken met als resultaat een prachtige stoet van 13 praalwagens die gedurende bijna 3 uur aan het oog van de toeschouwers voorbij trok. In het geheel was slechts 1, maar wel een zeer dappere Daniella Wiersema als “fietsgroep’ te ontdekken.
Aan deze optocht prijzen toekennen leek de organisatie een haast onmogelijke opgave. De jury echter was zeer vastberaden en eensluidend in haar oordeel. Zij lette hierbij op het onderwerp en de originaliteit, de netheid en afwerking en op het complete plaatje (horen de tractor en chauffeur er ook bij?) en kwam hierbij tot de volgende uitslag:
1e prijs: de vlinder van Nansum
2e prijs: de tank van Eensgezind
3e prijs: de “Ride to Freedom’ van MTC
een eervolle vermelding ontving het achterhuis van Anne Frank van de Hoofdweg Oost-West
Daniella kreeg alle medailles omgehangen, zij was per slot van rekening enig in haar soort.

Na de optocht de BBQ en feestavond in en rond het dorpshuis. Ongeveer 200 grote en kleine inwoners genoten van al het lekkers en de muziek van het Bierumer Mannenkoor met Canadese liedjes, de one-man show van Jacob Bronsema en de DJ-vrienden van Jos Bosma. Zonder de geweldige inzet van de vrijwilligers van het dorpshuis was dit alles beslist niet mogelijk geweest. Zij hebben vooraf, tijdens en nadien heel veel uurtjes besteed om alles voor ons mogelijk te maken. Vanaf deze plaats dan ook aan hen veel dank en een “papieren’ applaus.

4 mei, een herdenkingsdienst anders dan anders
In de aanloop naar de dodenherdenking hebben de 4 mei commissie en stichting dorpsbelangen nauw samengewerkt.
Dit heeft geresulteerd in een bezinningsinloop in de Stefanuskerk, gevolgd door een stille tocht naar de monumenten aan de Gedempte Haven.
Op deze wijze hebben de organisatoren getracht een eenheid te creëren tussen het herdenken in de kerk en de plechtigheden bij de monumenten.

De bezinningsinloop werd zeer goed bezocht met uiteindelijk meer dan 80 aanwezigen, die zich om 19.30 uur samen met vele andere inwoners schaarden in de stille tocht achter de tamboers van DSHO en de scouts van scouting Delfzijl.
Als afgevaardigde van de Gemeente Delfzijl was de pas geïnstalleerde wethouder dhr. Mahmut Kaptan aanwezig, die zeer veel waardering had voor de wijze waarop de inwoners van Holwierde gestalte gaven aan de 4 mei herdenking. De wethouder sprak de wens uit dat ook vanuit de gemeente weer initiatieven zouden worden ondernomen om als afgevaardigde het woord te doen tijdens de plechtigheden bij de monumenten.

Na afloop hebben de organisatoren veel positieve reacties mogen ontvangen. Dit is natuurlijk heel fijn om te horen, maar graag zouden we nog wat meer feedback van u willen hebben om zeker te weten dat we op deze manier een goede weg zijn ingeslagen.
Daarom horen we ook graag de kritische geluiden zodat we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan dat wat u als inwoners met elkaar graag zou willen. Schroom daarom niet uw zegje te doen tegen  iemand van de organisatie. Dorien Pardijs, Katrin Hansen en Jacqueline de Jonge waren dit jaar verantwoordelijk voor het geheel en kunnen met uw reacties hun voordeel doen voor het volgende jaar.

Het winnende gedicht van Luc Stefelmanns (16 jaar) uit Limburg in de poëziewedstrijd ‘Dichter bij 4 mei 2010?, is bij de monumenten op gedragen wijze vertolkt door Lotte Verheek. Helaas ging haar stemgeluid enigszins verloren, daarom hieronder nogmaals dit prachtige gedicht.

De druppel glijdt
van de koude grijze steen

in een holte die

niet gevuld kan worden

verdriet is niet genoeg

Waar ooit de bommen vielen
zal nu de stilte spreken

de jaren voorbij

naar boven halen

Vandaag zullen de doden leven
laten wij luisteren

naar hun gezang

laat de leegte

galmen

APRIL 2010

Tentoonstelling WO II
De tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog van 24 t/m 29 april 2010 is alweer voorbij.
Enige reacties uit het gastenboek: “Indrukwekkend, herinneringen komen boven, super goed gedaan, prima opgebouwd, geweldige tentoonstelling, voor herhaling vatbaar, als een historische roman, bewaar het goed, belangrijk ook voor de jeugd”.
De tentoonstelling werd door 1419 geregistreerde gasten bezocht en van 9.00 tot 14.30 uur op de doordeweekse dagen waren er groepen van 11 verschillende scholen uit de gemeenten Appingedam en Delfzijl.
Wilt u het inleidend woord van Jacqueline de Jonge tijdens de opening nog eens (na)lezen? Dat kan door hier te klikken.

kock3 boer3kool1

koor3

MAART 2010

Dorpsbudget
Alle aanvragen voor 2010 zijn door de gemeente gehonoreerd.
De volgende plannen kunnen dan ook worden gerealiseerd:

  • looprekjes om te leren schaatsen aangevraagd door de ijsbaanvereniging
  • picknicktafel aangevraagd door buurtvereniging Nansum
  • budget voor iets extra’s  i.v.m. 25 jarig jubileum aangevraagd door het kinderspeelweekbestuur
  • budget voor BBQ en muziek aangevraagd door 5 mei commissie
  • aankoop 2 vlaggenmasten met toebehoren bij de monumenten aangevraagd door stichting dorpsbelangen
  • bijdrage aan organisatie tentoonstelling WO II aangevraagd door stichting dorpsbelangen
  • budget voor aankoop betonblokken rond skatebaan aangevraagd door stichting speeltuin ‘Ons Plekje’
  • budget om iets extra’s te doen tijdens Halloween aangevraagd door de Halloweencommissie