Holwierde


MONUMENTEN

Monument voor de burgerslachtoffers/1953

monument burgerslachtoffers Holwierde

Op initiatief van de Provinciale Commissie van Oorlogs- of Vredesgedenktekens is in 1953 aan de Gedempte Haven een monument opgericht voor alle burgers uit Holwierde die de
bezettingsjaren door oorlogshandelingen niet overleefden.

Het monument heeft de vorm van een zuil met bovenop een kantige afbeelding van de Nederlandse leeuw, een  kruis en een anker.
Het kruis is niet alleen een symbool van het christelijke geloof, maar herinnert tevens aan het offer dat de oorlogsslachtoffers brachten voor  een leven in vrijheid.


Monument voor de Canadese gesneuvelden/1995

monument Canadese slachtoffers

Op initiatief van dhr. C. Kool is in 1995 de stichting “Het Canada- monument” opgericht. Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat bovenstaande marmeren gedenksteen met tekst is geplaatst ter nagedachtenis aan alle omgekomen Canadese militairen. Het monument is geplaatst naast de gedenkzuil voor de burgerslachtoffers aan de Gedempte Haven.

Herinneringsbord Stefanuskerk/1995

ontvangst Canadese veteranen 03-05-2005 (11)

Stichting “Het Canada- monument” heeft tevens in 1995  in de Stefanuskerk een herinneringsbord geplaatst met hierop alle namen van de Canadese soldaten die gesneuveld zijn in de noordelijke sector bij de slag om de ‘Pocket Delfzijl’.