Holwierde


Onderstaand een schematische weergave van Holwierde en haar inwoners anno 1935.
De kaart is in 1e instantie gemaakt voor de kern Holwierde door dhr. W. de Boer.
Door  Jacqueline de Jonge aangevuld en uitgebreid met alle buurtschappen rondom  Holwierde met hulp van mw. G. Westerhuis en dhr. C. Kool.
Mocht u nog aanvullingen of verbeteringen weten, dan heel graag een mailtje naar jdejonge49@home.nl of een telefoontje naar 0596-628331.

1935 - 1
1.
A. J. Bouwman, landbouwer Groote Nes|2.  J. Pesman, landbouwer Kleine Nes| 3.  W. Smit, landbouwer Kommerstein|4.  A. Vegter, landbouwer|5.  H. Busz, landbouwer Het Noorden|6.  Lalkens, arbeider op Feldwerd|7.   L. Oosterhuis, landbouwer Feldwerd|8.  ?, ’t Tolhuis|9. H. Larkens, veehouder|10. B. de Vries, arbeider op Ooster Feldwerd|11. S.M. Ritsema, landbouwer Ooster Feldwerd|12. ’t Laanghoes:  Roeters/ E. Mulder, arbeider steenfabriek Ekema/R. Bottema, dagloner/ J. van Gennip, dagloner, J. Jansema, dagloner, nieuwjaarszanger/ I. de Haan, landarbeider, I. Olthof, landarbeider, K. Dijkema, landarbeider, Mw. Mulder, M. van Dijken|13. P. Stoppels, landarbeider/J.Paapst, landarbeider|14. School met de Bijbel|15. Evenhuis, hoofdmeester Chr. Lagere School|16. P. Pastoor, arbeider op Ooster Feldwerd + Mw. Hamstra|17. D. Top, gemeente-architect|18. J. C. Vegter|19. H. de Haan, arbeider op Feldwerd|20. W. Stoppels, landarbeider, waterleidinginstallateur|21. van Dijken of  Kuiper ?|22. A.  Bont, mosterdmakerij| 23. H. Gast, schilder|24. H. Scheper, rijwielgroothandel, autobusonderneming| 25. B. Westerdijk, schoenmaker?, huis niet herbouwd|25. Garage H.A.D.O. van Scheper & Mulder|26. J. Schepel, kleermaker en manufacturenwinkel|27. B. Merema, slagerij|28. K. Nienhuis, ambtenaar Amsterdamsche Bank App’dam|29. van Bergen, schilder|30. F. Hollander, kapper|31. D. Gorter, smederij|32. G. Doornbos, rentenier|33. B. ter Borg, rustend landbouwer|34. K. Westerdijk, schoenmaker|35. E. de Boer, café met doorrit, veehouder|36. H. W. Bleeker, molenaar|37. H. van Bruggen, manufacturenzaak|38. Kamphuis, kleermaker|39. Joh. Danhof, bakker|40. H. Poort, kleermaker|41. J. en A. van der Molen, fruitkwekers|42. J. Scheper/P. Bosscher,kruidenierswinkel|43. Vrieling, schoenmaker|44. A. Brouwer, manufacturenzaak, koppelbaas|45. E.  ten Hove, strovervoersbedrijf|46. J. van der Helm|47. Dijkman|48. W. Venhuis, landbouwer|49. G. Steenhuis, gemeenteveldwachter|50. D. Jansen, arbeider op Ooster Feldwerd.

1935 - 2

51. Koren- en pelmolen ‘Eva’/S. Norden|52. K. Mulder, dorsmachinemachinist, veehouder|53. M. Spithorst, veehouder Het Hooge Heem|54. A. Oosterheert, bakker|55. Schepel, kleermaker|56. A. de Haan, buschauffeur HADO/DAM|57. E. Lubbers, landbouwer/ eigenaar B. ter Borg|58. K. Brontsema, postkantoorhouder|59.  M. Cock/ J. Cock, vogelvangers, vissers|60. J. K. Star, timmerman|61. G. Pieterman, kruideniersbediende/ W.R. Kool,postbesteller|62.  T. Oosterheert, slagerij|63. Jan Star, rustend landbouwer|64. H. de Haan, buschauffeur/H. Brouwer, boekhouder zuivelfabriek|65. F. de Haan|66. L. Wildeboer, aannemer + kruidenierswinkel|67. K. Kool, brandstoffenhandelaar|68. M. Blanken/ K. Dijksterhuis, melkventer en veehouder|69. Mw. R. Mulder|70. G. Mulder, wagenmakerij/kuiperij|71. H. de Jong, café|72. E. Toxopeus, daamvoarder, beurtschipper|73. F. Hollander/ huis na WO II niet herbouwd|74. Mw. Toxopeus|75. Timmer/Kiewiet|76. Tuik ?|77. L. Kuin, timmerman|78. K. Bos, koppelbaas, vlasknopbreker|79. H. Zark, veehouder, melkrijder, koetsier begrafenissen|80. S. Buitenkamp, dagloner|81. dames Kuin/Lier, kleigraver (‘boaker’) voor steenfabriek.
holwierde 1935 3
82.
F. Nienhuis, werkzaam bij fa. Bleeker|83. Houtzaag, koren- en pelmolen ‘de Hoop’/W. Bleeker|84. N. Kamphuis, kleermaker?|85. Hervormd verenigingsgebouw Tabor|86. Pastorie/ ds. Hannema|87. Kugel, bakker|88. K. Bos, melkventer, veehouder|89. Nijhof, rentenier|90. J. van der Linde, korenschipper, bodedienst|91. J. Slagter, slager, veehouder|92. Bouwman, landarbeider|92a. Hoving, schoenmaker|93. H. Schoonveld, woning afgebroken en niet herbouwd|94. Schipper/de Haan, dagloner|95. H. Vos, landarbeider/A. Froma, visser|96. van Dijken, werkzaam op de zuivelfabriek|97. J. Engelsman, fruitkweker|98. K. Star, rustend landbouwer|99. Elenius, smid|100. K. Kool, landarbeider, veehouder|101. T. de Haan, dagloner|102. Mw. Brakke/K. Bronsema, brandstoffenhandelaar|103. H. Geertsema|104. B. Westerhuis, arbeider op Hekerheem|105. H. Vegter, arbeider op Hekerheem|106. P. Veenkamp, landbouwer Eissingeheem|107. Mw. D. de Boer|108. M. Elema, landbouwer Garbendeweer|109. L. Lalkens|110. U.  Wiersema, landbouwer|111. H. Lesterhuis, landbouwer Hekerheem|112. H. Doornbos, landbouwer.

Holwierde 1935 - 4

113.  Zeldenrust ?|114.  Tjalma, directeur zuivelfabriek|115. Oosterheert, kruideniers- en snoepwinkeltje|116. W. Bleeker, eigenaar molen “de Hoop”|117. Dames Riepma|118. Zuivelfabriek “De Toekomst”|119. Zuivelfabriek “De Toekomst”|120. Keur, dagloner|121. Folkersma, dagloner|122. Bos, dagloner|123. D. Bakker, dagloner /Groenendal| 124. R. Schipper, werkzaam op de ‘Eendracht”|125. H. Zeedijk/H. Wiersema, reserve postbesteller|126. Mw. E. Poort/H. de Boer|127. Hollander?|128. B. Doornbos/ café, kruidenier, veehouder|129. B. Weessies, fietsenmaker|130. Groothof|131. Frima of van der Horst ?|132. Openbare Lagere School|133. Kroon, meester O.L.S.|134. Mulder? |135. G. Groenewold, landbouwer|136. R. Elema, rustend landbouwer|137.  B. ter Borg, rustend landbouwer|138. H. Renkema, hoofdonderwijzer O.L.S.|139.  J. Oosterhuis, rustend landbouwer|140. K. Ritsema, landbouwer Bouwtenheerd|141.  H. Stek, landbouwer Ballingheim|142.  M. Tuik, brander steenfabriek|143.  Steenfabriek Ballingheim|144. J. Ekema, eigenaar steenfabriek|145.  Mw. B. Ekema|146.  J. de Vries, veehouder ’t Vogelhoes|147.  J. Stuive, landbouwer/ eigenaar H. Veendorp|148. Mulder, broederij Juliana|149.  D. Oosting, landbouwer De Kuil/ eigendom E. Lijphart|150.  B. Lenting, veehouder|151. J. Alting, veehouder|152. H. Kruizinga|153.  Hollander?|154. J. Pesman, rustend landbouwer|155. G. Doornbos, rustend landbouwer?|156.  E. de Haan, landarbeider|157. Huisman, schilder ?|158.   T. Paapst, dagloner en kruidenierswaren|159. Westers|160.  G. Elema, rustend landbouwer|135. K. Schipper, dagloner, koppelbaas|136. W. Kuin, aannemer|137.  L. Klinkhamer, buschauffeur|138. H. Bos, buschauffeur.
Holwierde 1935 -5

165. K. van der Ploeg, melkrijder|166.  G. Slagter, veehouder|167. F. de Groot, landarbeider|168. L. Windt, brander op steenfabriek Ballingheim|169. H. van Dijken, veehouder|170. R. Lalkens, buschauffeur HADO/DAM|171.  J. van Dijken, dorsmachinemachinist|172. Zijlstra, werkzaam op de zuivelfabriek, beheerder Tabor|173. H. Brink, monteur bij fa. Scheper & Mulder|174. H. de Boer, botermaker zuivelfabriek|175.  Steginga, botermaker zuivelfabriek|176.  Rozeboom, manufacturen, ‘kiepkerel’|177. Houwerzijl, kaasmaker zuivelfabriek|178.  Mw. van der Veen, onderwijzeres O.L.S.|179. J. Westerdijk, veehouder + fruitteler|180. J. van Velsen, fruitkweker.
Holwierde 1935 -6


181
. P. Rutgers, veehouder|182. J. Kuiper, koemelker|183. H. Hofstee, veehouder|184. J. Smit, landbouwer Nij Hofstee|185. J. van der Ploeg, landbouwer De Graslanden|186. H. Westrup, werknemer Borga|187. L. Tuik, werknemer steenfabriek Ballingheim|188. R. Mooi, snoepwinkeltje en kruidenierswaren|189. K. Tuik, brander steenfabriek Ballingheim|190. W. Stoppels|191. M. van Heuvelen, veehouder Nooitgedacht/later genoemd Burchtstee|192. O. Lalkens|193. H. Papeleur, landbouwer|194. L. van Weerden, landbouwer Oldenbosch|195. F. Papeleur, schilder|196. F.J. Smit, veehouder|197. M. Lanting, landarbeider|198. H. Zeedijk, landarbeider|199. J. Bos, landbouwer Klein Wierum|200. Franke/ Oosterhuis|201. Vuurtoren Uiteinde|202. J. Ebbens, landbouwer|203. K. Stoppels, melkveehouder|204. E. Tuinier|205. K. van Heuvelen, veehouder|206. J. Stoppels, landarbeider|207. P. Hofstee, landarbeider|208. N. Steenhof, landbouwer|209. M. Elema, landbouwer|210 W. Lubbers, melkveehouder.