Holwierde


OUDE FOTO’S EN ANSICHTEN
Graag aanvullingen of verbeteringen in de bijbehorende teksten van foto’s doorgeven aan website@holwierde.net. Bij voorbaat dank.

Holwierde vroeger

Holwierde 1945- 1950

N.H. kerk/ Stefanuskerk

N.H. Kerk voor en tijdens restauratie ’46- ’51

N.H. Kerk na de restauratie ’51

Mosterdzaadoogst Nansum/ september 1974

Zeskamp in Bierum 1999

Verenigingen, reisjes, etc.

Schoolfoto’s