Holwierde


PUBLICATIES

Dorpskrant Holwierde – Krewerd “Aan weerszijden van de Heekt”
Verschijning: 11x per jaar rond de 1e van de maand wordt de dorpskrant huis aan huis bezorgd.
Kopij inleveren voor de 15e van de maand bij mw. A. Bos, Oosterlaan 6, 9905 PZ Holwierde of via de mail naar weerszijdenvandeheekt@home.nl.
Kosten: vrijwillige bijdrage welke 1x per jaar door vrijwilligers langs de deur wordt opgehaald.

Contactblad Protestantse gemeente Bierum- Holwierde- Krewerd
Verschijning: 11x per jaar rond de 1e van de maand wordt het contactblad bij de abonnees bezorgd.
Abonnement: € 8,50 per jaar
Redactieadres: Dhr. J. Star, Pastorielaan 15, 9905 RD Holwierde. Tel: 0596-624514
Kopijadressen:
Dhr. J. v.d. Laan, Heruma 11, 9906 RA Bierum. Email: j.v.d.laan@hetnet.nl
Mw. L. van Zanten, Hoofdweg 48, 9905 PD Holwierde

Weekbladen Huis aan huis
1x per week worden op woensdag de Eemsbode (met info-pagina van de gemeente Delfzijl), de Eemslander en de Groninger gratis huis – aan-  huis bezorgd.

BUURTVERENIGINGEN

 • Buurtvereniging Eensgezind
  Secr. mw. M. Ebbens, Bansumerweg 2, 9905 PR Holwierde. Tel: 0596- 626851
 • Buurtvereniging Nansum
  Inl.: mw. T.G.H. Bos- Berghuis, Dijkweg 25, 9905 TD Holwierde. Tel: 0596-681223
 • Buurtvereniging Past Oet
  Inl. mw. J. Wierema- Dijkstra, Pastorielaan 12, 9905 RE Holwierde. Tel: 0596-626215
 • Aanspreekpunt De Rippert
  Mw. M. Hommes- Landman, De Rippert 9, 9905 PT Holwierde. Tel: 0596-626028
  m-hommes@home.nl
 • Aanspreekpunt Hoofdweg
  Mw. L. Telkamp, Hoofdweg 50, 9905 PD Holwierde. Tel: 0596-628262

VROUWENVERENINGEN

 • Vrijzinnig hervormde vrouwenvereniging Holwierde
  Inl.: mw. M. Snitjer- Remminga, Nansumerweg 22, 9905 RB Holwierde. Tel: 0596-628387
  mariannesnitjer@hotmail.com
 • Protestantse vrouwengespreksgroep Weest een Zegen Holwierde
  Inl.: mw. A. Bos- Vinke, De Rippert 23, 9905 PT Holwierde. Tel: 0596-627114
  jaapcornelis.bos@home.nl
 • Passage Christelijk-maatschappelijke vrouwenvereniging afd. Bierum/ Holwierde e.o.
  Inl.: mw. G. Pardijs- Jansen Venneboer, Nansumerweg 17, 9905 RA Holwierde

OVERIGE

55+ Groep
Locatie Dorpshuis de Heekt
Inl.: mw. K. Star, Pastorielaan 15, 9905 RD Holwierde. Tel: 0596-624514

Vereniging begraafplaats  Holwierde/ Uitvaartvereniging Holwierde
Bijzondere begraafplaats: Nansumerweg
Aula: dorpshuis de Heekt
Uitvaartverzorging: Monuta- Dalmolen
Inl.: mw. E. Koerts-Stoppels, Nieuwstad 5, 9905 PH Holwierde. Tel: 06-45736069

Stichting Dorpskrant Holwierde- Krewerd
Secr.: mw. A. Haringa- Kuipers, De Schelp 27, 9905 TH Holwierde. Tel: 0596-626588

Stichting Dorpshuis
Inl. : mw P. de Boer, Krewerderweg 18, 9905 PM Holwierde. Tel: 0596- 681233

Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”
Secr.: mw. A. Helmink, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde. Tel: 0596-682292. Email: secretaris@holwierde.net