Holwierde


Nieuw op de website:

Afhaalpunt bibliotheek en Boekspot in de Superrr
Na het verdwijnen van de bibliobus uit ons dorp is er met ingang van februari 2016 de mogelijkheid om op vrijdagochtend van 9:30 – 11:30 uur bibliotheekboeken in te leveren en op te halen in de Superrr. Ook kan men dan, eventueel met hulp, bibliotheekboeken uitzoeken en reserveren via internet.
Behalve dit afhaalpunt is er ook een zogenaamde Boekspot gerealiseerd: een kast met boeken en dvd’s waaruit iedereen tijdens de openingsuren van de winkel – ook als men geen lid is van de bibliotheek – gratis boeken en dvd’s kan lenen.
Boeken die men geleend heeft en waarvoor in de eigen boekenkast geen plaats meer is, kan men ook inbrengen, waarna vrijwillige beheerders ze, voorzien van een sticker, een plaatsje geven in de kast.
Nader nieuws betreffende de feestelijke officiële opening van afhaalpunt en Boekspot volgt!

winkelVoor meer meer foto’s zie de Facebookpagina van Stichting Dorpsbelangen.