Holwierde


Nieuw op de website:

Afhaalpunt bibliotheek en Boekspot in de Superrr
Na het verdwijnen van de bibliobus uit ons dorp is er met ingang van februari 2016 de mogelijkheid om op vrijdagochtend van 9:30 – 11:30 uur bibliotheekboeken in te leveren en op te halen in de Superrr. Ook kan men dan, eventueel met hulp, bibliotheekboeken uitzoeken en reserveren via internet.
Behalve dit afhaalpunt is er ook een zogenaamde Boekspot gerealiseerd: een kast met boeken en dvd’s waaruit iedereen tijdens de openingsuren van de winkel – ook als men geen lid is van de bibliotheek – gratis boeken en dvd’s kan lenen.
Boeken die men geleend heeft en waarvoor in de eigen boekenkast geen plaats meer is, kan men ook inbrengen, waarna vrijwillige beheerders ze, voorzien van een sticker, een plaatsje geven in de kast.
Nader nieuws betreffende de feestelijke officiële opening van afhaalpunt en Boekspot volgt!

winkelVoor meer meer foto’s zie de Facebookpagina van Stichting Dorpsbelangen.

Dorpsbudget

Ook voor 2016 er weer een bedrag beschikbaar voor nieuwe ideeën/plannen in het dorp! Voor dit jaar gaat het om een bedrag van ongeveer €6000,-.

Nieuwe ideeën/ plannen ter besteding van dit budget kunnen worden ingebracht op:

16 maart a.s. om 20.00 uur in dorpshuis ‘de Heekt’.

Alle initiatiefnemers kunnen een plan indienen (onder bepaalde voorwaarden)! Het plan moet schriftelijk zijn uitgewerkt en van een begroting van een eventuele offerte zijn voorzien. Met elkaar wordt dan besloten welke plannen dit jaar een bijdrage ontvangen.

Als indiener van het plan, is uw aanwezigheid wel op deze avond vereist.

Ook inwoners zonder plan, die deze avond die mee willen beslissen, zijn van harte welkom.

De voorwaarden voor het budget staan in het document ‘Voorwaarden dorps-en wijkbudgetten 2016. Deze is ook te vinden op de Facebooksite van Stichting Dorpsbelangen!

Hopelijk tot ziens op16 maart!

De voorwaarden van zijn op de website van gemeente Delfzijl te vinden http://www.delfzijl.nl/…/dorps-en-wijkbudget-2015_62914.html.

Forumlieren dit jaar verplicht.